Meer geld voor goede doelen tijdens corona

13-02-2021 LEMMER – Vorig jaar is er meer geld opgehaald door goede doelen dan wat notmaal het geval is. Niet alleen zijn er meer donaties gedaan, maar ook de hoogte van de donatie is toegenomen. Organisaties zagen een toenam van tussen de 2 en de 30 procent.

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen gaf aan ongeveer 2 procent meer aan giften te hebben ontvangen dan in 2019. Stichting Vluchteling kreeg 30 procent meer aan donaties. Wat ook in de cijfers terug is te vinden is dat mensen hun donateurschap minder snel opzegden.

Niet alle cijfers zijn al verwerkt. Op dit moment wordt er nog steeds gewerkt aan de jaarverslagen.