Structurele financiering nodig voor ‘Aanvalsplan Grutto’

13-02-2021 LEMMER – De Tweede Kamer heeft bij het notaoverleg over de initiatiefnota ‘Weidse blik op de weidevogels’ van Maurits von Martels op donderdag 11 februari een drietal moties aangenomen. De Tweede Kamer wil onder meer weten of er structurele financiering beschikbaar is voor het ‘Aanvalsplan Grutto’.

Er wordt geconstateerd dat er breed politiek en maatschappelijk draagvlak is voor het ‘Aanvalsplan Grutto’. De betrokken provincies en maatschappelijke partijen willen graag van start met de uitvoering, maar voor een succesvolle implementatie is structurele financiering nodig. De Tweede Kamer wil binnen 6 weken van de regering horen hoe dit gerealiseerd kan worden.

Tevens stelt de politiek vast dat uit de ‘initiatiefnota Weidevogels’ biijkt dat het budget voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer verhoogd moet worden. De partij wil van de regering horen welke mogelijkheden hiervoor zijn. Daarnaast stelt de partij dat zwerfkatten één van de grootste bedreigingen voor de weidevogel vormen als het gaat om predatie. Ook wil de politiek dat er een onderzoek ingesteld wordt naar de schadelijke rol van zwerfkatten op weidevogels.