NMV, NPV en POV doen oproep aan Eerste Kamer

14-02-2021 LEMMER – De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Pluimvee Vakbond (NPV) en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben een brief naar de Eerste Kamer gestuurd met een oproep om het voorstel voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering af te wijzen. 

Volgens POV, NMV en NVP zijn de doelen in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering onhaalbaar en zal invoering een funeste uitwerking hebben op de landbouwsector in Nederland. De 3 organisaties stellen dat de onderbouwing van de kritische depositiewaarden gebrekkig is en het rekenmodel Aerius te onnauwkeurig en daarmee ongeschikt voor het  detailniveau van het beleid.

De wijze van monitoring van de staat der natuur, de ondoorzichtige wijzigingen van natuurkaarten en de onduidelijke effecten van stikstof op de staat van de natuur roepen veel vragen op. Het doorgeschoten natuurbeleid met disproportionele focus op stikstof, zet Nederland op slot, aldus de 3 organisaties.