Meer geluidsoverlast zet Statenleden op scherp

04-02-2021 LEMMER – Het geluid van de F-35 die steeds meer in Friesland zijn te horen baart de Statenleden zorgen. Niet alleen boven Leeuwarden en de wadden zijn de vliegtuigen te horen, nu lijkt het oefengebied ook nog verder te worden uitgebreid. De leefomgeving van mens en dier wordt daarmee steeds meer geconfronteerd met geluidsoverlast.

Verschillende partijen dringen aan op een zienswijze op de nieuwe luchtruilherziening. Ook roepen zij op om samen met de verschillende gemeenten binnen de provincie hier in op te trekken. Burgerpartij De Fryske Marren heeft ook schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp aan de gemeente.

Het luchtruim boven Friesland valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente van de rijksoverheid. Echter heeft de Provincie net als gemeenten de taak om de leefomstandigheden van de bewoners te bewaken en te optimaliseren. Een alternatieve zienswijze kan nog tot 25 februari worden ingediend.