Commentaar op interpellatie verzoek

04-02-2021 JOURE – Het interpellatie verzoek van de VVD pakte niet helemaal uit zoals zij waarschijnlijk hadden verwacht. De burgemeester gaf aan spijt te hebben van de ‘boze’ reactie die hij had gegeven aan het adres van de van VVD nadat hij lucht kreeg van een motie die vreemd aan de orde van de dag die tijdens de vorige raadsvergadering (20 januari) zou worden ingediend.

De motie kwam aan het licht toen de burgemeester door Omrop Fryslân werd benaderd om een reactie hierop te geven. De motie was op dat moment nog niet bekend bij de burgemeester. Hij vroeg zich openlijk af of hij wel wilde aanblijven als burgemeester. Daarna bemoeide wethouder Boerland zich ook nog met de kwestie alvorens de raadsvergadering van 20 januari begon. Beiden hadden bij de VVD aangegeven niet eens te zijn met de motie die aanstaande was.

De motie werd uiteindelijk niet ingediend door de VVD. Wel vond er een interpellatie plaats na de gebeurtenissen. Daarin werd vooral de VVD het onderwerp van gesprek. De meeste partijen wees hen vooral op het optreden van de partij zelf. ‘Het had intern kunnen worden opgelost, dit had niet middels een interpellatie gehoeven’ was het veel gehoorde geluid.

‘Wij als Burgerpartij De Fryske Marren willen onderschrijven, dat wat de burgemeester en de wethouder hebben gedaan nooit weer mag of kan voorkomen. De toezegging lijkt ons genoeg om conclusies te trekken op het moment dat dit het geval zou zijn. Moties mogen en kunnen ten alle tijden worden ingediend door welk raadslid dan ook. De democratie mag onder geen beding door college- of raadsleden onderdrukt worden. Uiteraard geldt dit ook zeker voor wethouders. En daarmee willen wij het debat afsluiten.’ Het CDA en de PVDA konden zich vinden in woorden van de Burgerparij.

Daarmee lijkt de zaak verder afgedaan echter zal de VVD nog wel met de geplande motie komen. De vraag is wel of de motie goedkeuring van de raad zal krijgen.