Meer mensen in de bijstand, minder dan verwacht

21-04-2021 LEMMER – Voor het eerst in een aantal jaar nam het aantal mensen in de bijstand in 2020 landelijk gezien toe met 3,4%. De instroom in 2020 was 31% ten opzichte van het aantal mensen in de bijstand eind 2019. Daar stond een uitstroom van bijna 27% tegenover in 2020. Dat blijkt uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen. De stijging van het aantal mensen in de bijstand is lager dan verwacht. Het is de vraag of deze trend in 2021 doorzet, zeker als de overheid de coronasteunmaatregelen gaat afbouwen.

Er werd gevreesd dat door de coronacrisis het aantal mensen in de bijstand explosief zou stijgen. In die zin is de landelijke stijging met 3,4% lager dan verwacht. Maar “dat het meevalt” zou een onjuiste conclusie zijn, waarschuwt de voorzitter van het bedrijf. ‘Er zijn nog steeds tienduizenden mensen voor hun inkomsten afhankelijk van een van de coronamaatregelen van de overheid zoals de Tozo’.

De uitkomst is gebaseerd op cijfers van 238 gemeenten. Zij vertegenwoordigen zo’n 86% van het bijstandsbestand en 67% van alle gemeenten in Nederland in 2020. Daarmee zijn de cijfers representatief voor heel Nederland. Voor de jaarkaart zijn de cijfers gewogen naar omvang van de gemeente, zodat er een landelijk gemiddelde is berekend.