Meer samenwerking tussen Provincie en Wetterskip

07-07-2021 LEMMER – Gister werd bekend gemaakt middels een brief dat het Wetterskip en de Provincie elkaar meer op gaan zoek en en samenwerken. Door samen te werken zou er efficiënter kunnen worden gewerkt bijvoorbeeld op het gebied van buitendiensten of het watertransitie gebied. Zo zal er zal meer ruimte moeten komen om neerslag water af te kunnen voeren of in het geval van droogte meer eigen water beschikbaar te houden voor bijvoorbeeld de boeren.

Op het gebied van het veenweidegebied is er al een intensievere samenwerking gaande. Maar in de toekomst kunnen ook muskusrattenvangers helpen bij bestrijding van exoten wat eigenlijk de taak van de Provincie is. Zo kan men niet alleen qua arbeidsuren maar ook financieel besparen. In totaal zijn er 13 aanbevelingen door een adviesbureau voorgeschreven. Deze zullen in fases worden ingevoerd. De naam van de samenwerking is ‘Fryslân, Wetterlân’

Het algemeen bestuur van het Wetterskip en Provinciale Staten zijn gister geïnformeerd over de nieuwe samenwerkingsplannen.