FrieslandCampina raakte 512 miljoen kilo melk kwijt via vertrekregeling

07-07-2021 LEMMER – In de periode 1 juli 2020 tot 1 juli 2021 heeft de Stichting Dutch Milk Foundation 55 aanvragen van melkeebedrijven voor de vertrekpremie van FrieslandCampina ontvangen. Er werden 41 aanvragen toegewezen, 1 werd afgewezen en 13 aanvragen  zijn nog in behandeling. In een periode van 12 jaar zijn nu 439 aanvragen toegewezen. Met de daarbij toegekende vertrekpremie is in totaal 512 miljoen kilo melk gemoeid.

De fusie tussen Friesland Foods en Campina, die in 2008 tot stand kwam, is door de Europese Commissie goedgekeurd onder voorwaarden, die er ondermeer toe moeten leiden dat 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking van derden komt. De beschikbaarstelling gebeurt via de ‘Vertrekregeling’ en de ‘Regeling Beschikbaarstelling Melk’. Stichting Dutch Milk Foundation geeft sinds 1 juli 2009 als onafhankelijke partij uitvoering aan deze twee regelingen.

De Vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders om over te stappen van FrieslandCampina naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De regeling voorziet in een vertrekpremie van 5 euro per 100 kilo, waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie geldt. Leden van FrieslandCampina kunnen op elk moment van het jaar de vertrekpremie aanvragen en na de lopende maand plus 3 maanden de leveringen aan de nieuwe afnemer starten.

De Regeling Beschikbaarstelling Melk voorziet in de levering door FrieslandCampina van boerderijmelk aan de in het kader van de fusie verkochte vestigingen in Nijkerk aan Arla Foods en in Bleskensgraaf aan Deltamilk en ook aan derde partijen die melk verwerken tot consumptiemelkproducten of Nederlandse natuurkaas. Voor deze regeling is alleen nog melk beschikbaar voor levering aan Arla en Deltamilk. De volumes van de FrieslandCampina-leden die gebruik maken van de vertrekregeling worden verrekend met de volumes die gereserveerd zijn voor de verkochte bedrijven