Geld beschikbaar voor ‘Aanvalsplan Grutto’

08-07-2021 LEMMER – Minister Schouten van LNV heeft besloten om voor de overbrugging naar de start van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op de begroting van het ministerie van LNV een bedrag van in totaal 5 miljoen euro te reserveren voor het ‘Aanvalsplan Grutto’. Het gaat om 2 miljoen in 2021 en 3 miljoen in 2022. De provincies hebben toegezegd eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen. Dat meldt de minister aan de Tweede Kamer.

In het ‘Aanvalsplan Grutto’ wordt gepleit voor het creëren van 30 aaneengesloten gebieden van 1.000 hectare waar boeren en natuurbeheerder zich maximaal inzetten voor de weidevogels door het waterpeil te verhogen, later te maaien en te kiezen voor een bloemenrijk grasland. De boeren moeten worden vergoed voor hun gederfde inkomsten. De jaarlijkse kosten worden geschat op 35 miljoen euro. Het plan komt van oud-minister van Milieu, Pieter Winsemius, Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en de Friese Milieufederatie.

Voor de Nationaal Strategisch Plan voor de periode 2023-2027 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft minister Schouten samen met de provincies overlegd om voor de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto in totaal 69,5 miljoen beschikbaar te stellen. Hiervoor voegt Schouten 52,5 miljoen euro uit de overhevelingsmiddelen toe aan het budget voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Schouten wil proberen om ook voor de overige 17 miljoen euro dekking te vinden. Hierover gaat zij in overleg met provincies en onderzoekt ze de mogelijkheden om verbinding te leggen met lopende programma’s. Mocht de aanvullende dekking niet gevonden worden dan zal de minister in overleg met provincies de ambitie bijstellen.

Met deze eerste financiële impuls verwacht Schouten dat provincies 18 tot 26 kansgebieden met een minimale omvang van 1000 hectare kunnen inrichten en beheren in de periode 2023-2027. De provincies willen zich inspannen voor de éénmalige inrichtingskosten, die naar schatting 1 miljoen euro per gebied bedragen.

In 2025 zal de voortgang van het ‘Aanvalsplan Grutto’ worden geanalyseerd. Afhankelijk van de bevindingen kan worden besloten om de ambitie te versnellen en te verhogen naar de inrichting en beheer van maximaal 34 kansgebieden. Overeengekomen is om 10% van het beschikbare budget te reserveren voor andere boerenlandvogels zoals patrijs en wulp.