Negatieve rente doorberekend aan klanten van bank

08-07-2021 LEMMER – De rentemarge van Nederlandse banken is vorig jaar gedaald. Doordat de rente naar verwachting laag blijft, houdt de druk op de rentemarge aan. Banken rekenen daarom op een steeds groter deel van het spaargeld een negatieve rente door. Toch wordt het leeuwendeel van de spaarders op dit moment niet met een negatieve spaarrente geconfronteerd. 

De rente is al geruime tijd laag. DNB signaleerde reeds diverse malen dat de langdurig lage rente de rentemarge van banken onder druk zet. Nederlandse banken hebben hun rentemarge lange tijd op peil weten te houden. Dat komt onder andere doordat een daling van de rente vertraagd doorwerkt op de balans van banken. Zolang banken nog oude contracten hebben openstaan, duurt het enige tijd voordat de lage rente volledig is doorgewerkt op hun uitstaande portefeuille. Daarnaast hebben Nederlandse banken geprofiteerd van de sterke daling van de kosten van marktfinanciering en hebben maatregelen van de ECB de impact van de negatieve rente verzacht.

Banken rekenen vaker negatieve rente door
In reactie op de negatieve tarieven van de ECB en negatieve marktrentes rekenen banken steeds vaker een negatieve rente door aan hun klanten. Hoewel met deze stap een steeds groter deel van het spaargeld een negatieve rentevergoeding kent, wordt het merendeel van de huishoudens op dit moment niet met een negatieve spaarrente geconfronteerd.