Woningaanbod neemt verder af in 2021

08-07-2021 LEMMER – Opnieuw registreert de woningmarkt een forse prijsstijgingen die voortkomen uit de verder toegenomen schaarste en een stijgend percentage overbiedingen op woningen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het tweede kwartaal van 2021 naar 410.000 euro. Dit is een stijging ten opzichte van het tweede kwartaal 2020 van bijna 20% en daarmee de grootste stijging sinds 1995 toen de metingen zijn gestart. Door het lagere aanbod zijn circa 12% minder bestaande koopwoningen verkocht dan in het tweede kwartaal van 2020. De krapte-indicator voor bestaande woningen komt in het tweede kwartaal 2021 gemiddeld uit op 1,4 terwijl deze een jaar geleden nog 2,6 was. De koper kan dus wederom uit minder dan twee huizen kiezen en dat aantal is opnieuw teruggelopen. Voor een gemiddeld rijtjeshuis is de krapte-indicator zelfs slechts 1,0.

De cijfers die vandaag worden gepresenteerd, overtreffen opnieuw eerdere uitkomsten. Dit is het resultaat van de economische oerwet van vraag en aanbod die ook op de huizenmarkt een zwaar stempel drukt. Het aanbod droogt nog steeds verder op en kopers doen er werkelijk alles aan om een woning te kunnen bemachtigen. Op de woningmarkt is het gekte alom en zolang de politieke agenda niet aansluit op de realiteit blijft de markt zo krap als hij nu is.

Regionale stijging
Nooit eerder werd, als gevolg van de beperkingen van Covid, de waarde van woongenot voor het welzijn van onze samenleving zo nadrukkelijk zichtbaar als nu. Dat uit zich in de stijgende belangstelling voor het landelijke gebied en de toegenomen mobiliteit in de totale woonmarkt. In vergelijking met het tweede kwartaal 2020 noteert een deel van Noord-Nederland sterk gestegen verkoopprijzen tot 30%, bijvoorbeeld in de regio’s stad Groningen, Oost Friesland en de kop van Overijssel.

Zuid-Friesland
Tweede kwartaal 2021

  • Aantal verkochte woningen: 217 woningen
  • Ontwikkeling verkopen t.o.v. een jaar eerder -21,1%
  • Gemiddelde verkoopprijs: 354 duizend euro
  • Prijsontwikkeling t.o.v. een jaar eerder: 25,9%