Meer tijd zienswijze ontwerp-Veenweideprogramma

18-12-2020 LEMMER – De mogelijkheid om een zienswijze in te leveren op het ontwerp-Veenweideprogramma is verlengd tot en met vrijdag 15 januari 2021. Belanghebbenden die van deze verlengde termijn gebruik willen maken, moeten dat wel uiterlijk 30 december melden. Dat kan op werkdagen telefonisch via 058 – 292 59 25  of via het contactformulier op www.veenweidefryslan.frl/contact.

De inspraakperiode loopt tot en met 30 december. Sommige belanghebbenden hebben aangegeven  meer tijd nodig te hebben om een reactie op te stellen. Het gaat om een veelomvattend programma en de coronamaatregelen beperken soms de mogelijkheden voor afstemming of raadplegen van de achterban. Daarom hebben Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân besloten dat belanghebbenden uiterlijk 30 december hun zienswijze moeten melden, maar vervolgens twee weken extra krijgen om de zienswijze zelf en eventuele bijbehorende stukken aan te leveren.