IMF-subsidie voor 16 projecten in Zuidwest Fryslân

18-12-2020 LEMMER – Het Iepen Mienskipsfûns Zuidwest Fryslân verstrekt in de derde tender van 2020 subsidie aan 16 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er bijna € 286.000,- naar leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Buurtplan Markerstraat Lemmer
In de omgeving van Lemmer Centrum, aan de Markerstraat, wordt een groene speel-, leer- en ontmoetingsplek gerealiseerd waar kinderen (leerlingen en buurtkinderen), jongeren, buurtbewoners en ouderen elkaar kunnen ontmoeten, spelen en bewegen. Het schoolplein van de Daltonschool Sint Jozef maakt integraal onderdeel uit van het plan. In het project werken meerdere partijen samen om de beschikbare ruimte zo breed mogelijk te benutten. Het project is daarmee een voorbeeld voor het verbeteren van een buurt, waar jong en oud aan meedoen en waar ontwikkelingskansen gestimuleerd worden door “buiten” uitnodigend te maken. Voor dit project ontvangt de Bisschop Möller Stichting € 35.000,- uit het Iepen Mienskipsfûns. Het project kost € 89.640,-.

Iepen Mienskipsfûns
In 2021 kan van 11 januari tot en met 4 februari 2021 weer subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.

Te downloaden:
Projecten IMF Zuidwest Fryslân 3e tender 2020.pdf
(164,22 KB)