Minder zon meer stroom

03-08-2021 JOURE – Ondanks dat de zon vorige maand niet heel veel aanwezig was en er weinig wind was, brachten de zonnepanelen en windmolens toch meer stroom op dan een jaar eerder. Dit komt door een toename van zonne-panelen en windmolens op zee. Daardoor nam de productie met 12% toe aldus een energiemaatschappij.

Op 29 juli was er zelfs spraken van een nieuwe record. In totaal voldeed de alternatieve stroomopbrengst aan 55% van het verbruik in Nederland. De bijstook van biomassa droeg ook bij aan de groei. Dit zou komen doordat de gasprijs relatief hoog was en vaker kolencentrales werden ingezet om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. De hoeveelheid biomassa die mag worden bijgestookt, is ook aan maxima gebonden. Na 2025 zit daar geen subsidie meer op en zal dat naar verwachting afnemen.