Minister ziet kansen voor succesvol weidevogelbeleid

21-01-2022 LEMMER – Minister Van der Wal voor Stikstof en Natuur is het niet eens met de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat op basis van de dramatische afname van het aantal broedparen van grutto’s moet worden geconcludeerd dat het weidevogelbeleid in Nederland is mislukt. Ze ziet voldoende positieve ontwikkelingen en kansen om het weidevogelbeleid tot een succes te maken. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is daarvoor een belangrijk instrument. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van de Partij voor de Dieren.

Een van de doelstellingen in het weidevogelbeleid is 40.000 broedende gruttoparen. Aan die doelstelling is echter geen concreet jaartal verbonden, stelt Van der Wal. Monitoring en evaluatie van het agrarisch- natuur en landschapsbeheer is belangrijk om de middelen effectief en efficiënt te besteden. De beleidsmonitoring wordt gedaan door de provincies. Agrarische collectieven verzorgen de beheermonitoring. In 2023 komt er daarnaast een evaluatie van de ecologische effectiviteit van het agrarisch- natuur en landschapsbeheer.