Miss World Beauty contest bestaat 70 jaar

12-04-2021 LEMMER – De oudste en de eerste moederorganisatie ter wereld op het gebied van schoonheidsverkiezingen Miss World bestaat dit jaar 70 jaar. Wereldwijd is dit originele concept hierna overgenomen door vele organisaties. In Nederland heeft de organisatie Miss World Nederland eveneens een jubileum. In opdracht van Miss World bestaan zij dit jaar nu vijf jaar. Dit is dit jaar reden te meer voor een feestelijke verkiezing van de nieuwe Miss World Nederland.

Vorig jaar deden de Miss World Nederland finalisten ook al namens de Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) mee aan de viering van 75 jaar Verenigde Naties. Ook waren zij hiervoor vertegenwoordigd op slot Loevestein het kasteel dat dit jaar overigens ook een jubileum kent met het Hugo de Groot jaar; zij bestaan dit jaar 400 jaar.

Miss World en Miss World Nederland hebben hiernaast een bijzondere kijk op de beeldschone dames die mee doen aan de befaamde beauty contest. Zij kijken bij de selectie niet alleen maar naar het uiterlijk van de deelneemsters. Dit is zelfs van ondergeschikt belang. Ook de oorspronkelijke badpakkenshow is geschrapt uit het selectieprogramma. Dit mede voor vrouwen die zich vanuit culturele en religieuze overwegingen niet in een badpak aan het publiek kunnen en mogen vertonen. Zodoende wordt hen toch de ruimte geboden om toch mee te kunnen doen aan de verkiezingen.

Wat vooral weegt bij de selectiecriteria van Miss World is hoe de kandidates zich inzetten voor goede doelen. Het motto van Miss World en Miss World Nederland is dan ook ‘Beauty with a purpose’. Er is hierbij ook geen sprake van onderlinge strijd en competitie maar juist de ontwikkeling van solide vriendschappen en netwerken staat centraal. Door CEO Miss World Nederland Katia Maes en haar team wordt hierbij nadrukkelijk geïnvesteerd in de creatie van waardevolle netwerken en in goede onderlinge relaties, die elkaar later en waar mogelijk en waar nodig de helpende hand kunnen bieden.

Op dit moment zijn er negen prachtige en sociaal maatschappelijk zeer betrokken finalisten uit alle windstreken van het land die momenteel hard werken om de titel te veroveren. Hierbij geldt feitelijk dat iedere finaliste al gewonnen heeft door zich namens Miss World Nederland extern te presenteren en van zich te laten horen op sociaal en maatschappelijk vlak.

De datum waarop de Miss World Nederland verkiezing zal zijn wordt binnenkort nog nader bekend gemaakt. Dit in verband met de Corona maatregelen. In Friesland is finaliste van Miss World Nederland: de prachtige Sanne van der Galiën

(Foto: Studio OzVeld / Van Eis Fotografie)