Mogelijkheden voor vaccinatie tegen vogelgriep worden verkend

29-11-2021 LEMMER – In het kader van de roadmap vogelgriep besteedt minister Schouten van LNV samen met betrokken partijen al geruime tijd aandacht aan de mogelijkheden van preventieve vaccinatie tegen vogelgriep, als onderdeel van het totaal beschikbare instrumentarium. Samen met de pluimveesector en de Dierenbescherming wordt momenteel geïnventariseerd aan welke randvoorwaarden vaccins moeten voldoen. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Schouten zet er ook binnen de Europese Unie op in om de mogelijkheden van vaccinatie tegen vogelgriep te verkennen. De Europese Commissie onderzoekt welke aanpassingen en vereenvoudigingen in regelgeving mogelijk zijn ter bevordering van vaccinatie op het moment dat er een vaccin beschikbaar is. De Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA is gevraagd een inventarisatie van werkzame en beschikbare vaccins tegen vogelgriep uit te voeren. Naar verwachting verschijnt het rapport van de EFSA medio 2022.

De minister werkt daarnaast aan het mogelijk  maken van een proef met vaccins waarvan experts vermoeden dat deze werkzaam kunnen zijn tegen de vogelgriepvirussen die de laatste jaren in Nederland circuleren. Daarover bestaat contact met een aantal betrokken partijen en worden de mogelijkheden voor samenwerking bekeken, schrijft Schouten.

Onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Bioveterinary Research zijn in overleg om een vaccinproef te doen om een vaccin te testen wat betreft het tegengaan van verspreiding van het H5N1-virus. Zo’n proef wordt onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd. De vaccinproef heeft ook de goedkeuring nodig van de Centrale Commissie Dierproeven. Ook bekijkt Nederland samen met Frankrijk nog andere opties van een proef met een vaccin tegen vogelgriep.