Nationale Proeftuin Precisielandbouw zoekt vier nieuwe deelnemers

09-11-2020 LEMMER – De Nationale Proeftuin Precisielandbouw zoekt vier nieuwe deelnemers die met duurzame teeltsystemen vooruit willen. Belangstellende agrariërs kunnen zich tot 23 november aanmelden. Tot nog toe doen er 26 boeren mee. Deze akkerbouwers, melkveehouders, bloembollen-, vollegrondsgroente- en fruittelers experimenteren daarbij met verschillende precisietechnieken.

Het komende jaar is er binnen de Nationale Proeftuin Precisielandbouw nog plek voor maximaal 4 telers. Het accent ligt daarbij op akkerbouwers en veehouders die verder willen met duurzame teeltsystemen. Daaronder worden vooral strokenteelt, maar ook natuurranden, bloemen en kruidenweiden verstaan. Het is niet noodzakelijk dat het gehele bedrijf is ingericht voor bijvoorbeeld strokenteelt. Wel dienen er concrete plannen tot inrichting te zijn. Ervaring met het teeltsysteem is een pré.

Bedrijven die willen deelnemen aan het project kunnen tot uiterlijk 23 november een opgaveformulier indienen