Natuurorganisaties teleurgesteld over nieuw Europees landbouwakkoord

28-06-2021LEMMER – Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten zijn het na drie jaar eens geworden over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2023 tot en met 2027. LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, SoortenNL, Milieudefensie, Greenpeace, De Natuur en Milieufederaties, Toekomstboeren, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren en Stichting Demeter en Natuurmonumenten zijn teleurgesteld over het resultaat van de onderhandelingen. 

De natuur- en milieuorganisaties vinden dat er te weinig wordt gekozen voor vergroening van de landbouwsector. Zij voorzien een voortzetting van het huidige landbouwbeleid waarbij intensieve, grootschalige landbouw wordt bevoordeeld, met veel schadelijke gevolgen voor natuur, milieu en klimaat.

Maandag 28 juni komen de ministers van Landbouw bijeen om de principeovereenkomst goed te keuren. In juli volgt de stemming in het Europees Parlement. De verwachting is dat het akkoord door een ruime meerderheid wordt goedgekeurd.

Fundamenteel onderdeel van het nieuwe akkoord is dat iedere lidstaat vanaf 2023 zelf mag beslissen welke groene landbouwmaatregelen ze willen bevorderen. Dat moet zichtbaar worden in het Nationaal Strategisch Plan. Het ministerie van LNV zal op 1 juli een concept van dat plan presenteren. Voor het eind van het jaar moet het definitieve plan naar de Europese Commissie worden gestuurd.

De natuur- en milieuorganisaties rekenen erop dat minister Schouten van LNV zich bij de vertaling van het Europese beleid in een Nationaal Strategisch Plan ten volle inspant om de Europese gelden in te zetten voor een groene transitie van de Nederlandse landbouw.