De Fryske Marren op koers voor terugbrengen CO2 uitstoot

28-06-2021 LEMMER – In 2020 is het gemeente De Fryske Marren gelukt om haar CO2 uitstoot flink terug te brengen. Sinds 2017 is de besparing van de uitstoot door het wagenpark, gebouwen en personeel al opgelopen tot 42 procent. Daarmee ligt de gemeente op koers naar een reductie van 63 procent tot en met 2022.  

Wagenpark grootste besparing 
Het wagenpark van gemeente De Fryske Marren, bestaande uit ongeveer 100 voertuigen, heeft het afgelopen jaar ruim 1.1 miljoen kilo CO2 minder uitgestoten. Dit is vergelijkbaar met ongeveer 3.000 vluchten van Amsterdam naar Parijs. Deze besparing van 63 procent ten opzichte van 2019 komt vooral door de overstap op de brandstof HV-100 voor alle bestaande dieselvoertuigen. Daarnaast zijn diverse auto’s vervangen door elektrische voertuigen.  

Besparing via vastgoed en personeel 
Naast het wagenpark is er ook minder CO2 uitstoot door het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Ook zijn er door onze medewerkers minder kilometers gereden in dienstreizen en woon-werk verkeer. Dat laatste is wel flink geholpen door de corona-crisis. Wel zullen medewerkers van de gemeente in de toekomst meer thuiswerken dan voor de corona-crisis. 

CO2 prestatieladder 
De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau drie gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Gemeente De Fryske Marren is gecertificeerd op niveau drie. We oriënteren ons nu om de stap naar trede vier te maken. De Fryske Marren is op dit moment de enige Friese gemeente die gecertificeerd is op de CO2 prestatieladder. Landelijk zijn er 18 gemeenten gecertificeerd en steeds meer gemeenten werken aan certificering.