Nederland voldeed in 2020 bijna aan Europese grenswaarden luchtkwaliteit

19-12-2021 JOURE – Voor het eerst sinds de start van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in 2009 voldoet Nederland langs verkeerswegen aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide. Voor fijnstof haalde Nederland de grenswaarden bijna. Al waren de fijnstofconcentraties in 2020 wel lager dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In dit programma werken de Rijksoverheid en decentrale overheden samen om overschrijdingen van de wettelijk vastgelegde Europese normen op te lossen.

Alleen in Velsen kwam in 2020 de concentratie langs een stuk weg van 100 meter boven de grenswaarde voor fijnstof. Langs wegen in de rest van Nederland lagen de fijnstofconcentraties onder de grenswaarden van de Europese Unie. Ook bij woningen in het zuidoosten van Noord-Brabant, het noorden van Limburg en in de Gelderse Vallei werden in 2020 de grenswaarden van fijnstof overschreden. Het gaat daarbij om gebieden met intensieve veehouderijen. 

De lagere concentraties voor stikstofdioxide en fijnstof komen onder andere door de maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus in 2020. In binnen- en buitenland was daardoor minder verkeer en minder economische activiteit, en dus ook minder uitstoot. Dit effect is waarschijnlijk tijdelijk. 

Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbetert doordat verkeer, industrie en veehouderijen minder stikstofdioxide en fijnstof uitstoten. Nieuwe auto’s zijn schoner, of ze zijn elektrisch. Ook komen er steeds meer ‘lage-emissie zones’ in steden. In deze zones mogen bijvoorbeeld alleen maar schonere brandstofauto’s rijden, of er mogen alleen elektrische auto’s in.