Negatief zwemadvies voor zwemlocaties Tsjûkemar Ulesprong en Aldegeaster Brekken

20-08-2021 SINT NICOLAASGA – Voor de zwemlocaties Tsjûkemar Ulesprong te Sint Nicolaasga (gemeente Fryske Marren) en Aldegeaster Brekken te Oudega (gemeente Súdwest-Fryslân) geldt een negatief zwemadvies. Zwemmers lopen een te hoog risico op gezondheidsklachten door de aanwezigheid van blauwalgen.

De Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) heeft namens de provincie Fryslân met ingang van 18 augustus 2021 het negatief zwemadvies ingesteld. Op de waarschuwingsborden bij de zwemgelegenheid staat aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt.

Voor actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit kijk je op www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp voor iOS of Android. Je kunt ook bellen naar de zwemwatertelefoon van de provincie Fryslân (058) 292 56 50. Specifieke vragen kun je stellen per e-mail: zwemwater@fryslan.nl.

Tsjûkemarwei, Sint Nicolaasga