Netwerk van 115 melkveebedrijven werkt aan reductie van emissies

28-01-2021 LEMMER – In het Netwerk Praktijkbedrijven gaan 115 melkveebedrijven aan de slag met het verlagen van de ammoniak- en methaanemissie. Door praktijkonderzoek en een integrale aanpak werken zij samen aan een pakket van maatregelen waarmee ammoniak- en methaanemissies tegelijkertijd te verlagen zijn.

Er waren 150 aanmeldingen voor Netwerk Praktijkbedrijven. Na een uitgebreide digitale kennismaking zijn 10 onderzoeksbedrijven en 30 demonstratiebedrijven geselecteerd. Daarnaast blijven 75 bedrijven verbonden aan het Netwerk als ambassadeurs.

De 10 onderzoeksbedrijven toetsen nieuwe maatregelen via wetenschappelijk onderzoek en uitgebreide dataverzameling in de praktijk op werking, haalbaarheid en inpasbaarheid. De 30 demonstratiebedrijven finetunen vervolgens de getoetste maatregelen voor de zeer verschillende typen bedrijven en grondsoorten. Deze bedrijven worden intensief begeleid. De 75 ambassadeursbedrijven worden op wat meer afstand gevolgd en gaan zelfstandig met maatregelen aan de slag.  

De ambitie van de 115 praktijkbedrijven in het netwerk is om in 2024 daadwerkelijk hun ammoniak- en methaanuitstoot met 15 tot 30% gereduceerd te hebben. Tijdens deze route nemen ze collega-melkveehouders mee door hen te inspireren en te motiveren om ook op hun bedrijf met passende maatregelen aan de slag te gaan. Zodat over 3 jaar 80% van de Nederlandse melkveehouders vanuit een integrale aanpak bijdraagt aan minder ammoniak- en methaanemissie.

Het project ‘Netwerk Praktijkbedrijven’ is een initiatief van LTO Noord, Wageningen Livestock Research en het ministerie van LNV. Het project maakt deel uit van het programma Integrale aanpak methaan en ammoniak met ook onderzoeksprojecten. Het project wordt door LNV gefinancierd met klimaatgelden. Bij de diverse projecten zijn eveneens LLTB en ZLTO betrokken.