Nieuw alcohol besluit gaat per 1 juli in

14-06-2021 LEMMER – Het Alcoholbesluit bevat nadere regels ter uitwerking van de Alcoholwet, die 1 juli a.s. in werking zal treden. Het Alcoholbesluit vervangt alle bestaande algemene maatregelen van bestuur op grond van de Drank- en Horecawet, zoals:
– het Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf,
– het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999,
– het Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet, en
– het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet.
Verder regelt het Alcoholbesluit proeverijen in slijtlokaliteiten.

Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet komt te vervallen. Enkele bepalingen uit dat Besluit zijn per 1 juli a.s. in de Alcoholwet opgenomen. Deze eisen zijn aanvullend op de eisen van het Bouwbesluit en – in de toekomst – het Besluit bouwwerken leefomgeving.

De officiële inhoud vindt u hier