Nieuw beleidskader recreatie & toerisme nu ter inzage

17-01-2022 JOURE – Op dit moment ligt het ontwerp beleidskader Programma Recreatie en Toerisme ter inzage. Iedereen kan daarop tot en met 13 februari reageren.

Waarom een nieuw beleidskader voor recreatie & toerisme?
De Fryske Marren heeft de recreant en toerist wat betreft cultuur, natuur, water en landschap veel te bieden. Wij willen een gemeente zijn die zich profileert als een actieve en recreatieve gemeente. Tegelijk is de sector van invloed op de omgeving en kan grote drukte de leefbaarheid beïnvloeden. Grootschalige ontwikkelingen zorgen voor werkgelegenheid en economisch rendement, maar kunnen ook hun sporen in het landschap nalaten. Kortom, het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in De Fryske Marren door recreatie en toerisme vergt ontwikkelingen die zorgen voor balans.

Ter inzage online en op papier
U kunt de formele bekendmaking en het bijbehorende beleidskader inzien via officielebekendmakingen.nl.
Het ontwerp-beleidskader kunt u gedurende openingstijden ook op papier inzien bij: de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure, het servicepunt in Balk (Dubbelstraat 1) en het servicepunt in Lemmer (Vissersburen 88).

Opmerkingen over het ontwerp-beleidskader? Reageer dan uiterlijk 13 februari 2022. Wij noemen die reactie een zienswijze. Een zienswijze wordt betrokken bij het definitieve besluit over het beleidskader.