Grondstoffenbeleid vastgesteld, inzameling grijze container blijft eerst gelijk

17-01-2022 LEMMER – De gemeenteraad heeft tijdens zijn vergadering op 12 januari ingestemd met het nieuwe grondstoffenbeleid. Dat nieuwe beleid moet zorgen voor minder herbruikbare grondstoffen in de afvalverbrandingsoven. De gemeenteraad heeft ook besloten om de voorgestelde aanpassing van de inzamelfrequentie van de grijze container en GFT containers eerst vooruit te schuiven.

Grijze container blijft voorlopig tweewekelijks geleegd
Een ingrijpend punt in het grondstoffenbeleid was de wijziging van de inzamelfrequentie van de grijze container. Het voorstel was om die vanaf 1 april nog maar eens per drie weken te legen. In ruil daarvoor zou de groene container vaker worden geleegd in de groeizame maanden. Die wijziging is door de raad voorlopig uitgesteld. De raad wil eerst zien of de andere maatregelen uit het beleidsplan voldoende effect hebben om de doelstelling van 60 kilogram per inwoner per jaar te halen. In het najaar van 2022 zal daarvoor een evaluatie plaatsvinden.

Inzetten op communiceren en faciliteren
De komende maanden zal er daarom, zoals gepland, volop ingezet worden op extra voorlichting en campagne over afval scheiden. En ook de voorgestelde maatregelen zoals onder andere ruimere openingstijden van de milieuterreinen, de mogelijkheid om plastic apart in te leveren en GFT- containers bij appartementencomplexen gaan uiterlijk op 1 april van dit jaar wel in.