Nieuw sectorprotocol transportwaardigheid dieren van kracht

16-10-2021 LEMMER – De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft akkoord gegeven op het sectorprotocol transportwaardigheid van Vee & Logistiek Nederland, de Producentenorganisatie Varkenshouderij  en LTO Nederland voor het nationaal en internationaal vervoer van varkens, paarden en volwassen runderen vanuit en naar Nederland. Afgesproken is dat vanaf 14 oktober de certificering van dieren die lichtgewond of ziek zijn en die na beoordeling met behulp van de Europese richtsnoeren vervoerd kunnen worden ‘zonder aanvullende voorwaarden’, weer wordt toegestaan.

De NVWA heeft de veehouderijsector gevraagd een protocol transportwaardigheid op te stellen als aanvulling op de Europese richtsnoeren voor toepassing door de sector. In het protocol  wordt beschreven hoe uitsluitend transportwaardige dieren op transport gaan en hoe invulling wordt gegeven aan het transport van varkens, paarden en volwassen runderen die volgens de Europese richtsnoeren ‘onder voorwaarden’ vervoerd mogen worden. Dieren zijn bijvoorbeeld transportwaardig als ze in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen.

In 2007 is de Europese transportverordening vastgesteld voor de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen Europa en voor transporten naar derde landen. In de praktijk bleek het niet altijd duidelijk te zijn wanneer een dier wel of niet transportwaardig is. Om alle betrokkenen in het vervoer van dieren te helpen bij het bepalen van de geschiktheid voor vervoer hebben Europese transportorganisaties, dierenrechtenorganisaties en de Europese Federatie van Dierenartsen richtsnoeren opgesteld. De richtsnoeren dienen als basis voor de beoordeling van transportwaardigheid door de NVWA.

De NVWA constateerde dat de sector nog te vaak dieren aanbood voor certificering, die niet transportwaardig waren of onder voorwaarden moesten worden vervoerd. Dit was reden voor de NVWA  om vanaf 1 augustus nog  uitsluitend dieren zonder zichtbare afwijkingen te certificeren. Het certificeren van lichtgewonde of zieke dieren kon worden hervat wanneer de sector een protocol opstelde, waarin geborgd wordt dat alleen transportwaardige dieren worden vervoerd.

Door het principeakkoord met de sector over het sectorprotocol kunnen vanaf 14 oktober weer dieren die lichtgewond of ziek zijn in aanmerking komen voor certificering.