Nieuwe Dordtse demonstratiefabriek maakt natuurlijke bioplastics uit afvalwater

12-10-2021 LEMMER – Het klinkt onwaarschijnlijk; plastic maken uit afvalwater. Maar het gaat toch echt op grotere schaal beginnen. Bij energie- en hergebruikbedrijf HVC in Dordrecht is de bouw gestart van een demonstratiefabriek voor het maken van bioplastics uit zuiveringsslib en afvalwater. De installatie zal in het voorjaar van 2022 in gereed zijn. Met de realisatie van deze fabriek, zetten vijf waterschappen (Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân), het Friese bedrijf Paques Biomaterials, kenniscentrum Stowa en HVC, een bijzondere stap op weg naar een meer biobased economie.

Otto van der Galiën, voorzitter van de stuurgroep van het consortium en lid van ons dagelijks bestuur: ‘Eindelijk zijn we begonnen. Met de bouw van de demonstratiefabriek zetten we na een lange voorbereidingstijd de volgende stap in het opschalen van de productie van bioplastics, of beter gezegd natuurlijke biopolymeren. Wij willen laten zien dat productie uit afvalwater mogelijk is en zodra we succesvol zijn, kunnen we snel opschalen naar een commerciële productie. Het is goed om te ervaren dat er vanuit de markt al veel interesse is voor het product. Maar de mogelijkheden zijn dan ook ronduit verrassend; het gaat om bijvoorbeeld oplosbare zaai- en plantbakjes, landbouwfolie dat afbreekt na onderploegen, afbreekbare gewichten voor de vissport en zelfhelend beton.’ Samen met nog vier waterschappen investeren we ruim 2,5 miljoen euro in dit project. Daarnaast investeren ook HVC en Paques Biomaterials in deze ontwikkeling.

Bacteriën maken de bioplastic uit het zuiveringsslib
De proeffabriek komt naast de slibverwerkingsinstallatie van HVC in Dordrecht te staan. Vetzuurrijke stromen worden gebruikt voor de voeding van de bacteriën in het slib die het natuurlijke biopolymeren ‘produceren’. Zij slaan deze vetzuren op als het zogenoemde ‘PHBV’ dat door de bacteriën wordt opgeslagen in hun cel. Om het PHBV geschikt te maken voor toepassing, moet het eerst uit de cellen worden gehaald. Dit gebeurt door middel van extractie. De productie van PHBV was tot nu toe alleen op kleinere schaal gedaan waarbij enkele kilogrammen beschikbaar kwamen. Dit is onvoldoende voor de ontwikkeling van producten en markt voor dit PHBV. Daarom wordt nu op een grotere schaal een demonstratiefabriek gerealiseerd. In deze fabriek zal er honderden kilo’s PHBV worden geproduceerd.

Eerste 18 kilo bioplastics gemaakt in tijdelijke installatie
Vooruitlopend op de grootschalige productie van PHBV in de demonstratiefabriek is het recent al gelukt om op pilotschaal meer dan 18 kilo PHBV te produceren uit zuiveringsslib. Deze mijlpaal is mogelijk gemaakt door het consortium én de onderzoekpartners Wetsus en Avans Hogeschool. De geproduceerde 18 kilo volledig biologisch afbreekbare biopolymeer, wordt de komende periode door een 4-tal bedrijven getest op verschillende commerciële toepassingen. Otto van der Galiën: ‘De grote voordelen van dit natuurlijke materiaal is dat het taai en daarnaast ook volledig biologisch afbreekbaar is. Dit maakt het zeer interessant voor specialistische toepassingen waarbij afbreekbaarheid een technische meerwaarde heeft.’