Nieuwe subsidie voor innovatieve Friese boeren

30-06-2021 LEMMER – Innovatieve ideeën voor de ontwikkeling van het Friese platteland dragen bij aan onze brede welvaart en het geluk van de mienskip. Vanaf 5 juli 2021 kunnen weer subsidies worden aangevraagd voor innovatieve projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de Friese landbouw. Deze regeling past bij het concept voor de Friese Landbouwagenda die op 19 mei aan het publiek is gepresenteerd. Friese boeren kunnen in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) op deze manier hun eigen onderneming versterken en ontwikkelen. Zij dragen op die manier ook bij aan de vijfde, groene ster van de Friese landbouw.

Toekomstperspectief platteland
De Friese Landbouwagenda streeft naar een nieuw toekomstperspectief voor onze mienskip waar onze boeren een belangrijke rol in spelen. De subsidie heeft als doel landbouwers en haar vertegenwoordigers te stimuleren innovatieprojecten uit te voeren voor een of meerdere van de volgende thema’s: nieuwe verdienmodellen, het beheer van productierisico’s, het sluiten van kringlopen, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, dierenwelzijn, versterken biodiversiteit, bodemkwaliteit en omgeving. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe eiwitteelten, productiemethode voor het veenweidegebied of voor de bevordering van bodem biodiversiteit. De subsidie kan worden verstrekt aan een samenwerkingsverband bestaande uit ten minste 1 landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt.

Gedeputeerde Landbouw Klaas Fokkinga: “Om de vijfde groene ster te kunnen behalen, is innovatie van groot belang. De concept landbouwagenda schetst de acties die deze stap kunnen versnellen. Innovatie is daar een drijvende kracht achter. Met deze financiële ondersteuning hopen we nieuwe projecten mogelijk te maken. Friese boeren worden van harte uitgenodigd om hier gebruik van te maken.”

Subsidie aanvragen
De subsidies kunnen aangevraagd worden vanaf 5 juli 2021 tot en met 7 oktober 2021 via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het minimumbedrag per aanvraag is 150.000 euro. Het totaalbudget voor de subsidies is 1.000.000 euro.