Mogelijk noodwet nodig om aan energietransitie te laten slagen

30-06-2021 JOURE – Volgens de voorzitter van het Nederlandse Klimaatakkoord (Ed Nijpels) is er noodwet nodig voor het elektriciteitsnetwerk om te voorkomen dat er binnenkort woningen worden opgeleverd die geen of onvoldoende stroom krijgen. Dit komt door de snelheid van de energie transitie die er op dit moment plaats vindt. De vraag naar stroom is bijna niet meer bij te benen. Dit komt mede doordat steeds meer woningen niet langer verwarmd worden door gas en dat bijvoorbeeld er een hoge toename is van elektrische auto’s.

Netbeheerders waarschuwen dat de inwoners in Nederland de komende jaren hier de gevolgen zullen gaan ervaren. De stroom die wordt opgewekt met behulp van zonnecellen kan niet altijd worden terug geleverd aan het net. Ook de uitbreiding van de stroomcapaciteit kan nog wel jaren gaan duren. Daarom zal er nieuwe regelgeving moeten komen die beter is afgestemd op vraag en aanbod, vinden de netbeheerders.

Friesland heeft al problemen om uit zon opgewekte stroom aan de rest van Nederland kwijt te raken. De problemen worden nu al groter terwijl de omschakeling van gas naar elektrisch nog maar net is begonnen. Netbeheerders mogen pas nieuwe kabels aanleggen als er een concrete vraag naar is. Daarnaast zijn de vergunningsprocedures om nieuwe kabels te trekken tijdrovend.

Nu de stroom niet langer geleverd wordt door gas-, kolen- en kerncentrales, zijn we steeds meer afhankelijk van zon en wind. Netbeheerders pleiten een nieuwe subsidie voor de aanschaf van batterijen voor particuliere woningen, om pieken en dalen in de stroomtoevoer op te vangen.