1,4 miljoen euro beschikbaar voor vestiging ondernemers in Fryslân

30-06-2021 JOURE – Bedrijven die zich willen vestigen in Fryslân of hun bedrijf gaan uitbreiden, kunnen vanaf 12 juli 2021 een aanvraag doen bij de regeling ‘Vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022’. Met deze regeling wil de provincie Fryslân bedrijven trekken die bijdragen aan de circulaire economie en de brede welvaart in Fryslân. Provincie Fryslân stelt binnen deze regeling € 1,4 miljoen beschikbaar.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “In alles dat we doen, zetten we geluk op 1. Met deze regeling willen we bedrijven trekken die daar aan bijdragen. Fryslân wil de meest circulaire regio van Europa worden. Dat kan door  innovatief ondernemerschap te stimuleren. Daarbij biedt dit mogelijkheden voor bedrijven die overwegen zich te vestigen naar – of uit te breiden in onze regio.”

Sinds 2015 zijn er verschillende regelingen opgezet, die werkgelegenheid stimuleerden. Het aantal banen in Fryslân is daarmee gestegen maar Fryslân is nog niet klaar. Het is belangrijk om te blijven investeren in innovatiekracht en werkgelegenheid. Met deze nieuwe regeling krijgen projecten die leiden tot meer werkgelegenheid en innovatiekracht en tot een circulaire economie een financiële bijdrage. De projecten die gesubsidieerd worden dragen op die manier bij aan het doel van de provincie: de meest circulaire regio van Europa worden.

Voordelen voor ondernemers en hun gezinnen
Provincie Fryslân draagt met de regeling ‘Vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022’ bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Met het trekken van deze bedrijven wil de provincie werkgelegenheid behouden voor starters, jonge professionals en hun gezinnen.

Meer informatie
De nieuwe regeling volgt op de ‘Subsidieregeling vestiging en diversificatie Fryslân 2018-2019’. De subsidie is vanaf 12 juli 2021 tot en met 31 december 2022 aan te vragen. Voor meer informatie zie www.fryslan.frl.