Oefeningen defensie weer begonnen

17-08-2021 LEMMER – De Weapons Instructor Course (WIC) is de opleiding tot wapeninstructeur. De opleiding duurt ruim 6 maanden. Alleen de meest talentvolle en ervaren vliegers en officieren mogen de opleiding volgen. Deelnemers in 2021 komen uit België, Nederland en Noorwegen. WIC vindt plaats van 3 mei tot 22 oktober. Inmiddels is de zomerstop voorbij en wordt er weer geoefend.

Air-to-surface
In de air-to-surface doen de cursisten kennis op over tactieken, wapensystemen en sensoren die vooral zijn gericht op het aanvallen van gronddoelen. Ook oefenen ze in het uitschakelen van nagemaakte gronddoelen, soms in samenwerking met zogeheten joint terminal attack controllers (JTAC-ers) op de grond. De air-to-surface vindt plaats in het bestaande militaire luchtruim en oefengebieden boven Groningen, Drenthe en Overijssel. Maar ook op de NAVO-oefenlocatie de Vliehors op Vlieland en boven militair oefenterrein de Marnewaard.

Mission employment
De cursisten eindigen met het onderdeel mission employment. Daarbij ligt de nadruk op het uitbreiden van leiderschapskwaliteiten. Hiervoor krijgen de cursisten de leiding over grote formaties van verschillende types gevechts- en ondersteuningsvliegtuigen. Zo krijgen ze ervaring in het plannen, uitvoeren en evalueren van grote vliegoperaties.

Waarom Leeuwarden
Vliegbasis Leeuwarden is sinds de jaren ‘50 het kenniscentrum op het gebied van schietoefeningen en jachtvliegoperaties. Dit komt door de strategische ligging dichtbij de oefengebieden boven de Noordzee en het bestaande militaire luchtruim boven het noorden van Nederland. Maar ook door de uitgebreide faciliteiten op de vliegbasis en de nabijgelegen Cornfieldrange op de Vliehors. Daarbij heeft het personeel binnen Europa toonaangevende expertise op het gebied van jachtvliegoperaties. Dat maakt Vliegbasis Leeuwarden de meest geschikte locatie voor de weapons school en de WIC.

Geschiedenis
De wapeninstructeursopleiding ontstond direct na de Tweede Wereldoorlog. Toen werden ervaren Nederlandse jachtvliegers op Vliegbasis Leeuwarden opgeleid tot schietinstructeur. De schietinstructeur groeide uit tot een tactische allrounder; later werd dat wapeninstructeur.

Begin jaren ’80 kwam de F-16. Het testen van de F-16’s was toen in handen van de EPAF (European Participating Air Forces), een samenwerkingsverband van Nederland, België, Denemarken en Noorwegen. Later richtte dit bondgenootschap de school voor wapeninstructeursopleidingen op.

In 1983 was de 1e opleiding en kregen de Noord-Europese luchtmachten hun eerste F-16-wapeninstructeurs. In 2001 sloot Portugal zich aan bij het EPAF-bondgenootschap. Tegenwoordig worden ook officieren van andere dienstvakken toegelaten tot de opleiding. Eerder konden alleen vliegers wapeninstructeur worden. Vanaf 2021 worden ook Patriot-operators, inlichtingenofficieren en air battle managers opgeleid tot instructeur.