Voorstelling en coronaproof maken Woudagemaal levert €92255.- op

17-08-2021 LEMMER – Het Ingenieur Woudagemaal in Lemmer realiseert verschillende aanpassingen om het wereld-erfgoedmonument coronaproof te maken voor publiek. Het gaat om het uitbreiden van het ticketsysteem met een groepen- en scholenmodule, een extra uitgiftepunt voor koffie en dergelijke, aanpassingen om bezoekers beter te kunnen spreiden over de gehele locatie en een publiciteitscampagne. Vanuit het Kickstart cultuurfonds krijgt Stichting Vrienden van het Ir. D.F. Woudagemaal een bijdrage van € 42.255,00 om dit te realiseren.

Naast het coronaproof maken van het gemaal zal hier in september en oktober ook een voorstelling plaatsvinden. In totaal zal de voorstelling ‘Floed’ 24 keer in en rondom het Woudagemaal opgevoerd worden. Stichting de Noorder Smederij WERGEA krijgt voor het geschikt maken van 1,5-metersituatie een bijdrage van €50.000,-. Eveneens is dit een bijdrage vanuit het Kickstart cultuurfonds.