Onderhoud begraafplaats Sloten

14-09-2021 SLOTEN – Elke begraafplaats heeft een eigen unieke uitstraling. De begraafplaats Sloten heeft zo een unieke uitstraling met zijn bastionachtig karakter. Dit willen we zoveel mogelijk behouden. De huidige staat van de begraafplaats voldoet helaas niet langer aan het gewenste niveau. Daarom start de gemeente begin november met het groot onderhoud op de begraafplaats in Sloten. De asfalteerwerkzaamheden duren ongeveer twee á drie dagen. In de periode dat de gemeente aan het werk zijn is de begraafplaats gewoon open.

De medewerkers doen hun uiterste best om eventuele hinder voor bezoekers te beperken, maar dit kan niet volledig worden voorkomen. Het asfalteren van de paden op de begraafplaats in Sloten begint op donderdag 11 november 2021. De dagen ervoor worden dan voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het omvormen van de kleine paadjes tot graspaden start januari 2022, afhankelijk van de weersomstandigheden. Als alles volgens plan gaat, hoopt de gemeente de werkzaamheden eind maart 2022 af te ronden.

Graspaden op begraafplaatsen
Gemeenten mogen sinds 2016 geen gebruik meer maken van onkruidbestrijdingsmiddelen om de verschillende paden en verhardingen op onze begraafplaatsen toonbaar te houden. Daarom zijn er in de gemeente al meerdere tussenpaden op begraafplaatsen veranderd in graspaden. Dit voldoet goed en zorgt ervoor dat de aanblik op de begraafplaats netter wordt.

Heeft u vragen?
Bel voor meer informatie met Piet Visser, coördinator ruimtelijk beheer, via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag via  ons contactformulier.