Onderwaterdrainage leidt niet tot minder CO2-uitstoot

22-09-2021 LEMMER – Onderwaterdrainage beïnvloedt de grondwaterstand in het veen, maar het leidt niet tot minder CO2-uitstoot. Die conclusie trekken de Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research (WENR) na onderzoek bij acht Friese boeren. Het vier jaar durende onderzoek vond plaats in opdracht van het Friese Veenweideprogramma. 

Veengrond wordt ontwaterd om geschikt te maken voor landbouw. Een van de gevolgen hiervan is dat er meer sprake is van CO2-uitstoot. Om dit te voorkomen of te vertragen is het nodig om veen natter te houden. Samen met agrariërs uit het Friese veenweidegebied vinden verschillende onderzoeken plaats naar de beste aanpak voor het verminderen van veenoxidatie.

Van 2017 – 2021 is er onderzoek gedaan de effectiviteit van onderwaterdrainage. Voor het onderzoek werd in percelen van acht Friese boeren onderwaterdrainage aangelegd. Dit zijn buizen met gaatjes die in het perceel worden ingegraven. Bij veel regen loopt het teveel aan water via de buizen naar de sloot. Is het perceel te droog, dan wordt via de buizen water vanuit de sloot naar het perceel aangevoerd.

Natschade beperken
Natschade ontstaat als de grond bij veel regen te nat wordt om te bewerken of voor de koeien om op te weiden. Onderwaterdrainage blijkt een goede methode om bij hogere slootpeilen natschade  te beperken. Hierdoor wordt het teveel aan water afgevoerd. Het is ook een goede methode om het veen in droge perioden te vernatten. Maar ondanks de hogere grondwaterstand werd er tijdens het onderzoek geen CO2-reductie gemeten.

Landelijk onderzoek
Waarom er geen vermindering van CO2-uitstoot optreedt in het nattere veen, is nog onvoldoende bekend. Mogelijk wordt het veen niet nat genoeg of worden via het slootwater voedingsstoffen en zuurstof aangevoerd die het oxidatieproces juist activeren.

Ook landelijk vindt in veenweidegebieden onderzoek plaats naar drainage en het effect op veenoxidatie. De Radboud Universiteit en Wageningen Research adviseren de uitkomsten van het landelijk onderzoek af te wachten. Andere afstanden tussen de buizen, pompen die het water onder druk in de buizen pompen, hogere slootpeilen dan de 60 cm onder maaiveld die in Fryslân is toegepast en andere samenstelling van het veen, kunnen van invloed zijn op het oxidatieproces. Dan zou onderwaterdrainage wel een bruikbare maatregel kunnen zijn.