Onderzoek naar alternatief voor aardgas voor verwarmen Balk

10-01-2021 BALK – Hoe kunnen we onze huizen en bedrijven verwarmen zonder aardgas? Samen met Energie Coöperatie Gaasterland (ECG), Plaatselijk Belang Balk Vooruit en enkele ondernemers uit Balk gaat de gemeente dat het komend jaar onderzoeken. Het onderzoek zal zich richten op de mogelijkheden van restwarmte uit bedrijventerrein Eigen Haard en aquathermie. De gemeente en ECG ondertekenen daarvoor in januari een intentieverklaring.

Onderzoek
Het onderzoek moet uitwijzen of restwarmte en aquathermie voor Balk interessante en haalbare manieren van verwarmen zijn. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de techniek, maar ook naar de financiële haalbaarheid. En ook inwoners en ondernemers worden in het onderzoek betrokken.  

Warmtenet en aquathermie
In Balk zijn een aantal bedrijven die restwarmte produceren. Restwarmte is warmte die overblijft bij een productieproces. Die restwarmte kan gebruikt worden als verwarming via een zogenaamd warmtenet. Aquathermie maakt gebruik van de temperatuur van oppervlaktewater, rioolwater of afvalwater.   

Aardgasvrije gemeente
Verwarming van gebouwen via een warmtenet of aquathermie zijn een alternatief voor aardgas. Ook in De Fryske Marren willen we onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Daarvoor wil de gemeente op termijn ook steeds meer loskoppelen van aardgas, mits er een goed en duurzaam alternatief is. De ervaringen uit dit onderzoek helpen mee aan het aardgasvrij maken van de hele gemeente.