Onderzoek naar de positie van Friese culturele instellingen

24-02-2021 LEMMER – In de zomer van vorig jaar maakte de landelijke Raad voor Cultuur bekend welke cultuurinstellingen de komende jaren kunnen rekenen op een subsidie uit de  Basisinfrastructuur (BIS) voor de periode 2021-2024.

Naar aanleiding daarvan heeft de provincie Fryslân onderzoek laten doen naar de positie van de Friese culturele instellingen in het landelijke subsidiebestel. Het overgrote deel van het totaal beschikbare bedrag ging namelijk naar instellingen uit de Randstad en relatief weinig naar Fryslân. Het onderzoek moest uitwijzen hoe dat kan en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat er meer landelijke cultuurgelden naar Fryslân komen.

Uit het onderzoek komt dat het niet zo is, dat er te weinig aanvragen uit Fryslân gehonoreerd worden. Wel dienen de Friese instellingen relatief weinig aanvragen in, waardoor er ook minder subsidie naar Fryslân gaat. In 2020 deden vijf Friese instellingen een subsidieaanvraag voor de BIS.

Een belangrijke actie die uit het rapport voortkomt, is zorgen dat er meer noordelijke vertegenwoordigers in de adviescommissies komen. Ook moeten de Friese successen beter voor het voetlicht komen. Daar gaat de provincie met het veld mee aan de slag.

Het rapport van het onderzoek baseert zich, naast artikelen, beleidsnota’s en overheidsrapportages, met name op interviews met mensen uit het culturele veld. Het gaat om directeuren van de Rijkscultuurfondsen, de RvC, directies van culturele instellingen in Fryslán, beleidsmedewerkers van verschillende overheden en een aantal kenners van de Friese cultuursector. Het gaat hier dus om een kwalitatief onderzoek.

Te downloaden: Rapport BIS.pdfpdf