Onderzoek naar huisvesting sport en cultuur in Balk

09-06-2021 BALK – De huisvesting van sport en cultuur in Balk staat onder druk. De gymzaal aan de Herman Gorterstraat is verouderd. Sporthal De Trime en de gymzaal bieden in de winterperiode niet voldoende ruimte voor binnensport en de naar binnen uitwijkende buitensport. Zalencentrum De Treemter is sterk verouderd en niet toekomstbestendig. 

Zowel sportverenigingen als cultuurverenigingen hebben elk een werkgroep, die al geruime tijd de mogelijkheden verkennen voor vernieuwing van hun huisvesting. Beide werkgroepen en de gemeente kijken nu samen naar de mogelijkheden van huisvesting van hun verenigingen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om samen op te trekken in een toekomstige huisvesting. 

Onderzoek naar ruimte behoefte
Als eerste wordt op initiatief van de werkgroepen een extern onderzoek opgestart naar de behoefte aan ruimte en faciliteiten onder sport en cultuurverenigingen. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om ruimten gezamenlijk en multifunctioneel te gebruiken. Dat onderzoek moet voor de zomervakantie zijn uitgevoerd. Als blijkt dat sport en cultuur samen onder één (uitgebreid) dak passen van sporthal De Trime, dan kan er verder gewerkt worden aan de uitwerking van die plannen.   

Samen optrekken
De beide werkgroepen hopen door hun krachten te bundelen een sneller en beter eindresultaat te behalen. Jacob Mink, woordvoerder namens de beide werkgroepen en bestuurslid van Plaatselijk Belang Balk Vooruit: “Zowel de werkgroep Grut Haske als de werkgroep Sporthal als Plaatselijk Belang  willen de beste oplossing voor Balk. Goede huisvesting voor sport en cultuur voor de lange toekomst. Dat willen we snel uit gaan zoeken.” 

Wethouders Roel de Jong (cultuur), Jos Boerland (sport) en Irona Groeneveld (contactwethouder voor Balk) zijn namens het college betrokken, waarmee het belang nog maar eens onderstreept wordt. De wethouders, bij monde van wethouder Roel de Jong, onderschrijven het standpunt van de werkgroepen. “Yn Balk is al lange tiid ferlet fan takomstbestendige húsfesting. Dat duorret no al in skoft, en we gean der fanút dat troch de krachten te bundeljen we een impuls jaan kinnen oan in snellere en bettere oplossing foar alle ferienings en ynwenners fan Balk en omkriten.”