Vlees is geen dagelijkse kost voor 80% van de Nederlanders

09-06-2021 LEMMER – Van februari tot en met juni 2020 zijn ruim 3600 Nederlanders van 18 jaar of ouder geïnterviewd voor het onderzoek Belevingen van het CBS. Van hen gaf 45% aan maximaal vier dagen in de week vlees te eten, 5% zei nooit vlees te eten en 30% zei  vijf of zes dagen per week vlees te gebruiken.

Ongeveer 35% van de ondervraagde volwassenen gaf aan het afgelopen jaar minder vlees te zijn gaan eten en 0,5% van de respondenten was gestopt met het eten van vlees. Bij 58% van de deelnemers aan het onderzoek was de vleesconsumptie het afgelopen jaar niet veranderd. 

Hoogopgeleiden geven vaker dan laagopgeleiden aan geen vlees te eten. Ook geven de deelnemende vrouwen in het onderzoek vaker dan mannen aan dat ze vegetariër zijn. Het aandeel vegetariërs ligt ook hoger bij de respondenten jonger dan 35 jaar en bij stedelingen.