Onderzoek zorg en welzijn 2021

02-02-2021 LEMMER – Gemeente De Fryske Marren zegt er zelf te zijn voor al haar inwoners. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het met u gaat;

  • ervaart u bijvoorbeeld genoeg hulp en zorg als u dat nodig heeft?
  • heeft u voldoende contact met mensen in uw buurt?

Om antwoord te krijgen op deze vragen en andere vragen hebben we het onafhankelijke onderzoeksbureau Enneüs gevraagd om door middel van een willekeurige steekproef een vragenlijst naar een deel van onze inwoners te sturen.

Steekproef
Medio januari 2021 zijn de vragenlijsten verstuurd. Onderzoeksbureau Enneüs behandelt de antwoorden vertrouwelijk en anoniem. De gemeente ontvangt alleen de resultaten van het onderzoek, niet de individuele antwoorden.

Waar vindt u de resultaten?
De gemeente gaat met de uitkomsten aan de slag om beter in te spelen op wensen en behoeften van de inwoners. Wilt u weten wat de resultaten van het onderzoek zijn? In april kunt u de deze bekijken op onze website www.defryskemarren.nl. De onderzoeksresultaten zijn ook terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier vindt u nog meer feiten en cijfers over gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de gemeente op verschillende thema’s vergelijken met andere gemeenten.

Geen vragenlijst ontvangen, maar wel uw mening geven?
Voor deze jaarlijkse peiling over zorg en welzijn trekken we een aselecte steekproef. Heeft u geen uitnodiging ontvangen om mee te doen, maar wilt u wel uw mening geven over actuele onderwerpen in gemeente De Fryske Marren? Geef u dan op voor het inwonerspanel.

Hoe werkt het inwonerspanel?
Het inwonerspanel is voor alle inwoners van De Fryske Marren van 16 jaar en ouder. Als u meedoet ontvangt u een paar keer per jaar een korte vragenlijst over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld: het contact tussen inwoner en gemeente, de kwaliteit van onze dienstverlening, planning in uw omgeving, welzijn, afvalinzameling, etc. Meer informatie? Ga naar de pagina inwonerspanel.