Onderzoeksprogramma akkerbouw verlengd tot en met 2027

02-05-2021 LEMMER – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op verzoek van de Brancheorganisatie Akkerbouw het programma ‘Onderzoek en innovatie’ en de bijbehorende regelingen voor akkerbouwers opnieuw verbindend verklaard. Dat betekent dat alle telers van granen, suikerbieten en aardappelen mee blijven betalen aan een breed onderzoeksprogramma voor de Nederlandse akkerbouw. Het lopende programma wordt verlengd tot en met 2027.

Brancheorganisatie Akkerbouw voert het programma ‘Onderzoek en innovatie’ uit op verzoek van de leden LTO Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. De verbindendverklaring betekent dat alle akkerbouwers, ongeacht of ze lid zijn van deze organisaties, meebetalen aan het onderzoek. De bijdragen voor de gewassen zijn vanaf 2021:

  • 4,50 euro per hectare voor granen (tarwe, gerst, haver en rogge)
  • 9,00 euur per hectare voor zetmeelaardappelen
  • 9,00 euro per hectare voor suikerbieten
  • 13,50 euro per hectare voor consumptieaardappelen
  • 16,00 euro per hectare voor pootaardappelen

In het onderzoeksprogramma lopen inmiddels meer dan 60 onderzoeken met een totale waarde van bijna 50 miljoen euro. Onderzoeken die voor de sector worden uitgevoerd zijn onder meer ‘Beter bodembeheer’, ‘Akkerbouw op zand’ en ‘Klimaatadaptatie open teelten’. Ook neemt de sector het voortouw om oplossingen te zoeken voor problemen op het gebied van gewasbescherming, zoals bij het onderzoek naar alternatieven voor loofdoding en naar groene middelen voor onkruidbestrijding.