Verloting van 7 kavels in Balk

02-05-2021 BALK – Het is bijna zover: de verloting van de kavels in ons uitbreidingsplan Boslust Noordoost in Balk. Op woensdag 26 mei, om 16.00 uur, gaan we (digitaal) zeven kavels verloten. Het plan is gelegen aan de noordoostkant van Balk en is een uitbreiding van één van de bestaande uitbreidingsplannen van Balk. Interesse? Lees dan snel verder!

Over het (uitbreidings)plan
In dit plan is ruimte voor de bouw van zeven royale vrijstaande woningen. De kavels worden uitgeven in de vrije sector. Dit houdt in dat u zelf kunt bepalen door welke aannemer u uw droomhuis laat bouwen. De gemiddelde prijs per m2 ligt rond de € 235,00,00 inclusief btw. Op de verkavelingstekening kunt u zien dat de kavels erg ruim van opzet zijn.

Over Balk Kleinschalig en compleet; dat typeert het dorp Balk met ongeveer 4.000 inwoners. Het centrum van Balk wordt doorkruist door het riviertje De Luts en het Sleattemer Mar ligt op kleine afstand. Balk staat bekend als een aantrekkelijk watersportdorp met een compleet aanbod aan voorzieningen en mogelijkheden voor recreatie op land en water.

Verloting op 26 mei om 16.00 uur
Om iedereen evenveel kans te geven op een kavel in Boslust Noordoost, werken we bij de uitgifte met een (digitale) verloting. Wilt u een kavel kopen? Dan kunt u na inschrijving deelnemen aan deze digitale verloting. De verloting is op woensdag 26 mei om 16.00 uur. U moet digitaal aanwezig zijn om deel te nemen en een kavelkeuze door te geven. Kunt u zelf niet, dan kunt u een gemachtigde sturen. Begin mei geven wij meer informatie over de kavelprijzen, de digitale verloting, bestemmingsplanbepalingen, etc.

Inschrijven vanaf 13 mei
Wanneer u wilt deelnemen aan de verloting, moet u zich vooraf inschrijven. Tijdens deze inschrijving hoeft u alleen aan te geven wie u bent en of er eventueel een gemachtigde namens u deelneemt aan de verloting. U kunt zich vanaf donderdag 13 mei tot en met donderdag 20 mei inschrijven voor deelname aan de verloting via www.wonenindefryskemarren.nl/boslust. U kunt nog geen kavelvoorkeur doorgeven. U kiest tijdens de verloting op welke kavel u een reservering wilt doen.

Vragen en/of meer informatie?
Voor vragen en/of meer informatie kunt u, van dinsdag tot en met donderdag, contact opnemen met Wieneke Riemersma van grondzaken via telefoonnummer 14 05 14 of per mail: info@defryskemarren.nl. Meer informatie vindt u ook op onze website www.wonenindefryskemarren.nl/boslust.