Openbare zitting centraal stembureau op vrijdag 4 februari 2022

04-02-2022 JOURE – Vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur houdt het centraal stembureau een openbare zitting over het onderzoek van de kandidatenlijsten, de geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving kandidaten, geplaatste aanduiding en het nummeren van de kandidatenlijsten. Deze openbare zitting vindt plaats in de raadzaal. Wegens de coronamaatregelen is er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de raadzaal.

De openbare zitting is ook via een livestream te volgen.

Zijn er zienswijzen die u vooraf kenbaar wilt maken? Stuur dan een naar:
verkiezingen@defryskemarren.nl. Tijdens de livestream kunt u bezwaar aantekenen tegen de vaststelling, niet tegen de nummering. Vermeld kort uw bezwaar en geef aan of de voorzitter uw bezwaar mag voorlezen. Vermeld daarnaast uw naam en e-mailadres.