Opnieuw toelating voor Roundup bij agrarische bedrijven

29-01-2022 LEMMER – In de vergadering van woensdag 26 januari heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb besloten tot hernieuwing van de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup van Bayer. De toepassingsmogelijkheden voor het middel zijn daarbij wel sterk ingeperkt in vergelijking tot de oorspronkelijke toelating. Ook wordt de maximale dosis van veel toepassingen verlaagd, vervalt een aantal aanvullende toepassingsvoorwaarden en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden voorgeschreven.

Roundup mag niet meer worden gebruikt:

 • in grasland dat dient als voergewas;
 • als strokenbehandeling in de teelt van appel en peer;
 • in de teelt van kerstbomen;
 • als volvelds toepassing voor doodspuiten in diverse gewasgroepen;
 • pleksgewijs kort voor de oogst in droog te oogsten bonen;
 • kort voor de oogst in zetmeel- en consumptieaardappel;
 • als behandeling na afsterven van het loof in narcis;
 • in koolzaad;
 • op akkerranden en onverhard terrein;
 • in een pleksgewijze toepassing kort voor de oogst in granen.

Het gebruik van Roundup blijft wel toegelaten:

 • Pleksgewijs in akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen en cultuurgraslanden;
 • Pleksgewijs kort voor de oogst in droog te oogsten erwten;
 • Pleksgewijs door middel van spuiten in diverse gewasgroepen uit fytosanitaire overweging in akkerbouwgewassen fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen en cultuurgraslanden;
 • Behandeling over het gewas: in groenbemesters;
 • Volvelds spuiten voor opkomst in: aardappelen, bieten, ui-achtigen, asperge, bloembol- en bloemknolgewassen;
 • Volvelds spuiten over het onkruid: tijdelijk onbeteeld terrein met uitzondering van akkerranden en open verhardingen;
 • Volvelds doodspuiten dekvruchten voorafgaand aan zaaien of planten van alle akkerbouwgewassen en in bloembol- en bloemknolgewassen.