Oproep om ophokplicht voor pluimvee te beëindigen

20-06-2021 JOURE – De vrije uitloop- en biologische pluimveehouders aangesloten bij Caring Farmers vragen samen met dierenwelzijnsorganisatie CIWF en de Caring Vets actie van het kabinet voor de uitloop van kippen. Al 34 weken geldt er een ophokplicht vanwege vogelgriep. Op sommige bedrijven ontstaan problemen en beginnen pikgedrag en stress ernstige vormen aan te nemen. Bovendien ontstaat er oneerlijke concurrentie omdat de ophokplicht in de omringende landen al is opgeheven.

NOP en LTO Nederland delen de wens om de ophokplicht snel te beëindigen, maar volgens Caring Farmers is er meer nodig om bedrijven met vrije uitloopsysteem in de toekomst beter te beschermen. Er is een gedegen lange termijn aanpak van  vogelgriep nodig, waarbij wordt gekeken naar krimp van de pluimveestapel, vaccinaties en een grote rol voor dierenwelzijn.

De lange ophokplicht kost de vrije uitloophouders veel geld, want na 16 weken ophokplicht worden de eieren afgewaardeerd naar de goedkopere scharreleieren waardoor de boer minder geld voor zijn eieren krijgt. Er ontstaat nu ook concurrentienadeel omdat de ophokplicht in Belgie, Duitsland en Engeland al is opgeheven. De Nederlandse eier-verwerkende industrie koopt uitloopeieren in buurlanden en Duitse supermarkten kiezen nu voor Duitse vrije uitloopeieren waardoor Nederlandse boeren klanten kwijtraken.