Paardensector worstelt met voorwaarden Maatlat Duurzame Veehouderij

09-01-2021 LEMMER – Stichting Milieukeur breidt het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij uit voor paardenstallen. Door de overheid zijn een aantal randvoorwaarden gesteld. De partijen in de Sectorraad Paarden vinden deze randvoorwaarden niet realistisch.

Het schema bestaat uit eisen op de thema’s: dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald. Door de overheid zijn nog een aantal randvoorwaarden gesteld om voor de MIA\Vamil-regelingen in aanmerking te komen. Deze randvoorwaarden zijn in het certificatieschema opgenomen:

  • Per paard is de minimale leefruimte 12,3 m2 en per pony 9,0 m2.
  • 10% van de dierplaatsen is groter uitgevoerd dan 12,3 m2 of 9,0 m2.
  • Voor merries met veulen worden pas punten toegekend als de leefruimte 1,66 maal zo groot is als voor een individueel paard.
  • Bij individuele huisvesting zonder vaste uitloop: voor 20% van de dierplaatsen is een buitenuitloop aanwezig van tenminste 15 bij 7,5 meter.
  • Bij individuele huisvesting met vaste uitloop: voor 5% van de dierplaatsen is een buitenuitloop aanwezig van tenminste 15 bij 7,5 meter.
  • Alle dieren op het bedrijf worden gehuisvest met zicht op andere paarden binnen 30 meter én hebben vrij zicht via tenminste twee wanden van het verblijf.

De Sectorraad Paarden is met name ontevreden over de instapeis ‘minimale boxmaat 12,3 m2’.