PBL – Grote opgaven in een beperkte ruimte

08-04-2021 LEMMER – Het nieuwe kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en door klimaatverandering, de landbouw, woningbouw en bedrijvigheid staat de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit onder grote druk. Al deze opgaven komen samen op het beperkte grondgebied van Nederland.

Waar komt het op neer?
Boeren moeten de komende jaren tienduizenden hectare inleveren. Met de grond zou er geïnvesteerd moeten worden in de opwekking van duurzame energie, woningbouw en natuur. De landbouw zou voor 2050 de helft van haar gronde in moeten leveren. In totaal is dat een vermindering van 180.000 hectare. Volgens het onderzoeksbureau zullen inwoners begrip moeten tonen voor het veranderende landschap.

Ook schrijven zij dat Den Haag de beslissingen moet gaan nemen over waar er ruimte moet worden gemaakt voor veranderende toekomst. Inwoners en bedrijven zullen dus geen inspraak krijgen over waar er wel of niet gebouwd of niet gebouwd zal worden, of waar zonnevelden gerealiseerd zullen worden of woningen zullen worden gebouwd. Ook krijgen lokale overheden zoals gemeente of provincie geen inspraak hier op. Het is dan ook maar de vraag of het PBL advies zo goed voor onze Provincie of gemeente is.