Wetterskip Fryslân werkt mee aan langjarig rioolwateronderzoek naar coronavirus

08-04-2021 LEMMER – Waterschappen, waterlaboratoria, STOWA en RIVM onderzoeken het rioolwater de komende vijf jaar nog intensiever op sporen van het coronavirus. Dat is afgesproken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook Wetterskip Fryslân werkt hier aan mee. De metingen zijn een belangrijke aanvulling op andere COVID-19 onderzoeken. Daarom heeft minister De Jonge besloten het programma te verlengen en uit te breiden. VWS betaalt de aanleg van de meetinfrastructuur en de dagelijkse bemonsteringen voor de komende vijf jaar.

Wetterskip Fryslân levert sinds september 2020 twee keer per week monsters van alle 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) aan het RIVM. Otto van der Galiën, dagelijks bestuurder van Wetterskip Fryslân: “Wij zijn blij dat wij nu met dagelijkse bemonstering een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van het virus.”

Dagelijkse bemonstering
Het rioolwateronderzoek is in korte tijd flink uitgebreid naar alle 314 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Nu wordt het rioolwater van alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland onderzocht. Op dit moment neemt 75% van de rioolwaterzuiveringsinstallaties twee of meer monsters per week. Dat wordt zo snel mogelijk opgevoerd naar dagelijks, op alle rioolwaterzuiveringen in Nederland. 

Big brown data
Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen en waterlaboratoria hebben een grote logistieke operatie opgezet. De bemonsterfrequentie is verhoogd en het aantal bemonsteraars is verdubbeld. Ook zijn er extra materialen en nieuwe bemonsteringskasten aangeschaft. Rioolwateronderzoek heeft veel potentie en wij zetten ons volop in om deze ‘big brown data’ te helpen ontsluiten.”

Samenwerking
Donderdag 8 april bracht minister De Jonge een werkbezoek aan de rioolwaterzuivering in Leiden Zuidwest en het waterlaboratorium Aquon. De waterschappen en de waterlaboratoria nemen de monsters uit het rioolwater en stellen deze beschikbaar aan het RIVM. STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen, helpt om de benodigde gegevens goed in beeld te krijgen. Het RIVM doet de analyse van de monsters en interpretatie van de gegevens, die terug te vinden zijn op het Dashboard coronavirus (https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/(externe website)).