Preventieve detectiesystemen en automatische blussystemen voor veehouderijstallen

21-11-2021 LEMMER – Instituut Fysieke Veiligheid heeft een studie uitgevoerd naar mogelijkheden om vroegtijdig een brand in een stal te detecteren. Ook is gekeken naar mogelijkheden voor het inschakelen van automatische blusapparatuur bij een stalbrand. Ze komen tot een lijst met perspectiefvolle systemen en doen daarnaast een aantal aanbevelingen aan veehouders, de brandweer en de overheid.

De studie heeft een overzicht opgeleverd van perspectiefvolle preventieve detectie- en automatische blussystemen. Bij de detectiesystemen is de aandacht vooral gericht op de elektrische installatie in de stal. Het monitoren van het elektraverbruik op afwijkingen en vlamboogdetectie worden gezien als goede toekomstige detectiesystemen. Voor preventieve detectie in ruimten is een waarschuwing op basis van afwijkende temperaturen perspectiefvol. Detectie via rookmelders zou een goede ontwikkeling kunnen zijn, maar vraagt in een stoffige omgeving veel aandacht.

Bij de automatische brandblussystemen gaat de voorkeur uit naar een systeem dat ook op andere aspecten van de houderij toepasbaar is. Dan komt het watermistsysteem, dat ook inzetbaar is voor koeling en reiniging, als goede optie naar voren. Omdat betrouwbare over de oorzaken van stalbranden beperkt voorhanden zijn was een kwantitatieve onderbouwing van de effectiviteit van verschillende systemen niet mogelijk. Via de inbreng van deskundigen uit het veld is er een kwalitatieve inschatting van gemaakt.

Naast een lijst met perspectiefvolle systemen, hebben de onderzoekers ook aanbevelingen opgesteld voor veehouders, de brandweer en de landelijke en regionale overheid. Ze pleiten voor een goed registratiesysteem over de oorzaken van stalbranden. Hierin kunnen brandweer en verzekeringsmaatschappijen gezamenlijk een belangrijke rol spelen. Ook is een integrale ‘aanpak op maat’ nodig, waarin voor het bedrijf alle aspecten van de brandpreventie worden samengevoegd. Hierbij is ook aandacht nodig voor de integratie met andere thema’s, zoals dierenwelzijn en het voorkomen van emissies.