Proef met koolstofcredits in westelijk veenweidegebied

19-11-2021 LEMMER – Een groep boeren, Wij.land en nationale bank starten een proef met het genereren en verkopen van klimaatcredits. Door duurzamer te boeren, helpen boeren CO2 op te slaan in de grond en dragen ze bij aan de klimaatuitdagingen in Nederland. Het is de eerste Nederlandse proef waarbij boeren betaald krijgen voor het toepassen van klimaatslimme maatregelen. De proef loopt drie jaar.

Met de proef valt er op twee manieren klimaatwinst te boeken: koolstof wordt in landbouwbodems vastgelegd. Door compost toe te voegen aan de bodem of niet meer te ploegen, verbetert de bodem en legt die meer koolstof vast. Daarnaast kunnen boeren hun uitstoot verminderen, bijvoorbeeld door minder fossiele brandstof en kunstmest te gebruiken of – specifiek in veenweidegebieden – het waterpeil te verhogen. De gerealiseerde klimaatwinst wordt berekend en verhandeld in de vorm van koolstofcredits. 

Wereldwijd starten er koolstofcreditprojecten met boeren. Ook in Nederland lopen er projecten waar boeren compensatie krijgen voor een hoger waterpeil via Valuta voor Veen. In het project van Wij.land en een nationale bank werken boeren op basis van een eigen duurzaamheidsplan. Ze kunnen kiezen uit een tiental klimaatslimmme maatregelen.

De kosten voor monitoring worden gedragen door Wij.land. Circa 90% van de creditprijs komt bij de boer terecht, waarvan de helft als voorschot. De hoeveelheid credits wordt berekend op basis van een model dat Wij.land heeft ontwikkeld voor het westelijk veenweidegebied.